Thematische lijst – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Transplantatie

3 Gevonden verenigingen - ThemaVOORUITGANG DOOR ONDERZOEK Hart- en vaatziekten blijven de eerste oorzaak van mortaliteit wereldwijd. In ons land kan hun toename verklaard worden door een groeiende incidentie van arteriële hypertensie, diabetes, obesitas en ook door de veroudering van de bevolking.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.KU Leuven gelooft in de toekomst. Wij denken niet alleen aan nu, maar net ook aan later. Meer dan 7 900 onderzoekers en professoren buigen zich nieuwsgierig over de grote vraagstukken van onze tijd.