Thematische lijst – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Geleidehonden voor blinden

5 Gevonden verenigingen - Thema


SCALE DOGS VZW


ACTIES Sinds 1990 leidt Scale Dogs vzw geleidehonden op die volledig kosteloos ter beschikking worden gesteld van personen met een visuele beperking.  Scale Dogs heeft onlangs haar activiteiten uitgebreid met het opleiden van assistentiehonden voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis....


BELGISCH CENTRUM VOOR GELEIDEHONDEN VZW


ACTIES Het BCG financiert haar werking dmv acties en sponsoring. ...


BLINDENGELEIDEHONDENSCHOOL GENK VZW


ACTIES De BGHSG financiert haar werking via sponsoring, giften en acties van scholen, verenigingen, bedrijven. De BGHSG geeft educatieve vorming over het thema visuele handicap en blindengeleidehonden in scholen en organisaties. ...


VRIENDEN DER BLINDEN EN SLECHTZIENDEN - FEDERAAL WERK


EEN GEÏNTEGREERD AANBOD VAN AANVULLENDE DIENSTEN Uw gift zorgt ervoor dat we kinderen en volwassenen met een visuele beperking kunnen ondersteunen. Op deze manier helpt u mee om het behoud en de ontwikkeling van hun autonomie, hun sociale en culturele integratie...


BRAILLELIGA, STICHTING VOOR DE BLINDEN


UW HULP IS KOSTBAAR Door het steunen van de Brailleliga, Stichting voor de blinden erkend als Stichting van openbaar nut, helpt u: Blinde en slechtziende personen Actief over het gehele land biedt de Brailleliga een gratis dienstverlening aan meer dan...