Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA - BCL


Logo Belgische Cardiologische Liga - BCL


Bevoegd om fiscaal aftrekbare Giften te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

De Belgische Cardiologische Liga ijvert door bewustmaking, informatie en educatieve initiatieven voor preventie en bestrijding van cardiocerebrovasculaire aandoeningen in België.


ACTIES

• Het aantal overlijdens aan hart- en vaatziekten doen dalen.
• Middelen zoeken om nog meer campagnes te voeren.


OBJECTIEVEN

• Preventie van hart- en vaatziekten.
• Hulp aan revalidatie van hartpatiënten.
• Informatie over dringende tussenkomst bij hartproblemen.


BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA - BCL
Aanbelangende thema’s

Gezondheid / Hart- en bloedvatenziekten (Cardiovasculaire Ziekten) / Preventie /

Adres :

Elyzeese-Veldenstraat 63
1050 BRUSSEL
Tel. 02/649 85 37 Fax : 02/649 28 28
Email : info@liguecardioliga.be
Web : liguecardioliga.be


Contacten :

General manager : Sandrine DAOUD
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Dominique KOCKLENBERG
KBO nummer : 0410 107 090
Bank : BE76 4359 1517 7195

GBL/2021-0488