Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE VZW / SOLIDARITÉ EN VUE


Logo Blindenzorg Licht en Liefde vzw / Solidarité en Vue


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES

Licht en Liefde is een netwerk van samenwerkende solidariteitsprojecten van, met en voor blinde en slechtziende personen. We zijn actief in Vlaanderen, Brussel en met speerpuntprojecten ook in Wallonië. Onze organisatie werkt hoofdzakelijk dankzij giften/legaten en de inzet van vrijwilligers.

Naast jongeren en volwassenen vinden ook veel senioren met een visuele handicap de weg naar Licht en Liefde. Blinde en slechtziende mensen zijn, samen met al wie voor hen iets wil betekenen, steeds welkom in onze regionale inloopcentra voor alle ondersteuning. Ze vinden er ook een verenigingsleven, hulpmiddelen, belangenbehartiging, opleiding, woning- en werkplekaanpassing, optimale verlichting enz. Verder kan Licht en Liefde instaan voor herscholing, accommodatie en zinvolle bezigheden. We hebben extra aandacht voor de minst bedeelden. Daarnaast organiseren we inleefactiviteiten voor het brede publiek.

En Wallonie, nous sommes actifs dans les domaines d'accessibilité du web.


BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE VZW / SOLIDARITÉ EN VUE
Aanbelangende thema’s

Blinden en/of slechtzienden / Personen met een handicap / Sociale integratie / Bejaarden /

Adres :

Oudenburgweg 40
8490 VARSENARE
Tel. 0489 86 43 87
Email : info@lichtenliefde.be
Web : www.blindenzorglichtenliefde.be


Contacten :

Voorzitter : Herman CAULIER
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Joke DAELEMANS
Contactpersoon : (vlaamsoogpunt) in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Pelt, Varsenare.
KBO nummer : 0405 123 864
Bank : BE93 7370 3703 7067

GBL/2021-0663