Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

BROEDERLIJK DELEN VZW

Bevoegd om fiscaal aftrekbare Giften te ontvangen.
Adres :

Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel
Tel. 02/213 04 39 of 0495/ 35 52 21 Fax : 02 502 81 01
Email : paul.quintiens@broederlijkdelen.be
Web : www.broederlijkdelen.be/legaten


Contacten :

Directeur : Lieve HERIJGERS
Schenkingen en legaten : Paul QUINTIENS
KBO nummer : 0418 088 113
Bank : BE12 0000 0000 9292Aanbelangende thema’s
Duurzame ontwikkeling / Internationale Solidariteit / Strijd tegen de armoede / Strijd tegen de honger / Mensenrechten / Ontwikkelingssamenwerking /


Voorstelling Actualiteiten Foto's Video's

ACTIES EN OBJECTIEVEN


Broederlijk Delen streeft naar een  duurzame wereld zonder ongelijkheid. Een wereld waarin iedereen

wil leven en waar nog lang geleefd kan worden. Een wereld waarin iedereen genoeg te eten heeft, iedereen een stem heeft en in veiligheid kan leven. Broederlijk Delen werkt samen met een 100-tal partnerorganisaties in 12 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Israël en Palestina. Wij zetten er zelf geen projecten op, maar ondersteunen de eigen plannen van de lokale bevolking.

Samen met Broederlijk Delen bouwt u verder aan:

• Een beweging van wereldwijde solidariteit

• Inspraak in sterkere democratieën

• Een duurzaam voedselsysteem en grondstoffenbeheer.

Uw steun is erg welkom

Doe net zoals vele Belgen en steun Broederlijk Delen.
We zijn een beweging van duizenden vrijwilligers, schenkers en supporters die bewust maken en in verbinding gaan met de wereld. Met een hart vol menselijkheid maken we beweging voor een rechtvaardige wereld
We versterken partners en zij versterken ons.
We voeren de druk op bij beleidsmakers om werk te maken van een eerlijk systeem en beleid
Dankzij uw nalatenschap maakt u het mogelijk om onze plannen te realiseren.
Dankzij uw laatste wil geeft u de wereld hoop.GBL/2024-0408