Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

DE LANDGENOTEN


Logo De Landgenoten


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen. Bevoegd instituut: Koning Boudewijnstichting.


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Stichting De Landgenoten streeft naar een duurzame landbouw die milieu en klimaat ontziet en natuurlijk vruchtbare bodems oplevert.

Gezonde bodems brengen voedzamere gewassen voort, beschermen bij droogte en overstroming, en helpen de klimaatopwarming afremmen door meer koolstof op te slaan. Boeren (m/v/x) krijgen niet de ruimte om te investeren in de bodem: winstmarges zijn zeer laag, landbouwgrond is ontzettend duur, gebruiksovereenkomsten zijn vaak kort en onzeker. De Landgenoten koopt daarom grond aan om deze loopbaanlang te verhuren aan bioboeren die hun bodem goed verzorgen.

Doe een gift en help De Landgenoten vruchtbare bodems te beschermen voor toekomstige generaties. Je kan uiteraard ook grond aan De Landgenoten schenken.

Geneviève schonk 8 ha grond aan De Landgenoten
“Ik wilde koste wat kost mijn gronden biologisch en uit de speculatie houden. Daarom koos ik voor een schenking aan De Landgenoten. Ik hoop dat ik veel grondeigenaren kan inspireren hetzelfde te doen.”


DE LANDGENOTEN
Aanbelangende thema’s

Sociale economie / Duurzame ontwikkeling / Instandhouding en bescherming van het milieu en de natuur / Milieu / Solidariteit / «Veilig» voedsel /

Adres :

Regine Beerplein 1, bus E305
2018 ANTWERPEN
Tel. +32 3 286 92 77
Email : contact@delandgenoten.be
Web : www.delandgenoten.be


Contacten :

Voorzitter : Tom TROONBEECKX
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Petra TAS
KBO nummer : 0567 777 028
Bank : BE10 0000 0000 0404 met gestructureerde mededeling 018/0300/00086

GBL/2021-0556