Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

DON BOSCO STICHTING (STICHTING VAN OPENBAAR NUT)


Logo DON BOSCO STICHTING (STICHTING VAN OPENBAAR NUT)


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Don Bosco Stichting is wereldwijd actief en brengt een brede groep van enthousiaste jongeren en volwassenen in beweging, gericht op de opvoeding van kinderen en jongeren. Uniek is de typische aanpak gebaseerd op de visie en spirit van Don Bosco, waarbij jongeren ruimte geboden wordt waar:
- ze zich thuis mogen voelen, zichzelf mogen zijn en hun eigen persoon gestalte kunnen geven;
- ze kunnen sleutelen aan hun vaardigheden, hun kennis kunnen uitbreiden en leren verantwoordelijkheid op te nemen;
- plaats is voor ontmoeting en verbondenheid, gesprek en discussie, en waar ze samen dingen kunnen beleven en organiseren;
- ze op zoek kunnen gaan naar de grond van hun bestaan en uitgedaagd worden stil te blijven staan bij hun relatie tot zichzelf, de wereld en God.

Don Bosco Stichting kent drie fondsen: 
1. Droomfonds Don Bosco, gericht op ondersteuning speelplein- en vakantiewerkingen in binnen- en buitenland en de vorming van hun begeleiders;
2. Solidariteitsfonds, gericht op kinderen en jongeren met minder kansen;
3. Fonds Don Bosco Youth-Net, gericht op vormings- en uitwisselingsprojecten op Europees niveau.

Dankzij de ‘Vrienden van Don Bosco Stichting’ ism de Koning Boudewijnstichting, en op basis van hun initiatief, kunnen er FISCALE ATTESTEN worden uitgereikt voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis. 
Meer info: http://www.vriendenvandonbosco.be.
DON BOSCO STICHTING (STICHTING VAN OPENBAAR NUT) Facebook®

DON BOSCO STICHTING (STICHTING VAN OPENBAAR NUT)
Aanbelangende thema’s

Kinderen en jongeren / Vakanties / Mensenrechten / Opleiding en onderwijs / Opvoeding / Opvoeding en onderdak voor kinderen en jongeren / Internationale Solidariteit voor het kind / Solidariteit / Vrijwilligerswerk /

Adres :

Naamsesteenweg 37
3001 HEVERLEE
Tel. 0475 29 83 73
Email : stichting@donbosco.be

Contacten :

Voorzitter : Wilfried WAMBEKE
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Guido STOOP
Contactpersoon : Guido STOOP
KBO nummer : 0896 565 258Bank : BE27 7340 2315 0673