Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

EPILEPSIE LIGA VZW


Logo Epilepsie Liga Vzw


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen.


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Epilepsie is één van de meest frequent voorkomende chronische neurologische aandoeningen. De Liga stelt zich tot doel het welzijn van de mensen met epilepsie te bevorderen.

We richten ons tot drie doelgroepen:

1. Mensen met epilepsie: samen met de CGG’s in Vlaanderen bieden we mensen met epilepsie de mogelijkheid tot gesprek met een ervaren epilepsiemedewerker. We vinden het belangrijk om recente informatie te delen met mensen met epilepsie. Samen met de contactgroepen organiseren we tref- en informatiedagen, de nationale Epilepsiedag en verzorgen we de uitgaven van de Epikrant en informatiebrochures.

2. Professionelen: we willen hen voorzien van de meest recente informatie. Daarvoor organiseren we epilepsiecursussen, EEG cursussen, workshops in een bedrijven geleid door een epilepsiemedewerker, ... Bovendien ondersteunen en stimuleren we onderzoek. Hierover berichten we ook in de Epikrant.

3. Het brede publiek: een van de belangrijkste uitdagingen van de Epilepsie Liga is om het brede publiek te sensibiliseren en informeren over epilepsie. Dit proberen we te doen via informatiefolders of door deelname aan brede mediacampagnes.

De Epilepsie Liga ontvangt geen enkele vorm van structurele financiële ondersteuning en is dus aangewezen op uw steun. Hierbij geldt het motto "alle beetjes helpen" en voor elke gift zijn we u zeer dankbaar!


EPILEPSIE LIGA VZW
Aanbelangende thema’s

Dienstverlening en onthaal / Epilepsie / Geestelijke gezondheid / Gezondheid van het kind / Gezondheidszorg / Neurologische ziekten / Handicap / Kinderen met een handicap /

Adres :

C. Heymanslaan 10
9000 GENT
Tel. 09 332 57 95
Email : info@epilepsieliga.be
Web : www.epilepsieliga.be


Contacten :

Voorzitter : Prof. Dr. Paul BOON
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Dr. Annelies VAN DYCKE
Contactpersoon : Barbara EICHPERGER
KBO nummer : 0423 599 493
Bank : BE64 6451 1290 0052

GBL/2021-0691