Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

JULES BORDET ASSOCIATIE

Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen.
Adres :

Mijlenmeersstraat 90
1070 BRUSSEL
Tel. 02/541 34 14 Fax : 02/538 60 85
Email : association@bordet.be
Web : www.association-jules-bordet.be


Contacten :

Voorzitter : Christian JOURQUIN
Erevoorzitter :Baron Paul-Emmanuel JANSSEN
Algemeer secretaris :Ariane CAMBIER
KBO nummer : 0408 695 444
Bank : BE47 0001 0350 7080Aanbelangende thema’s
Kanker (strijd tegen) / Gezondheid / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek /


Voorstelling Actualiteiten

Wie zijn we? Wat doen we?


De Jules Bordet Associatie – voorheen ‘de Vrienden van het Bordet Instituut’ – biedt financiële steun voor de strijd die het Jules Bordet Instituut voert tegen kanker.
Het Jules Bordet Instituut is het enige kankerbestrijdingscentrum in België dat er een integrale, drieledige werking op nahoudt: de behandeling van patiënten, onderzoek en universitair onderwijs op hoog niveau.
De Jules Bordet Associatie is als het ware de financiële long van het instituut. Zo schonk de vzw het ziekenhuis in de afgelopen 50 jaar meer dan 100 miljoen euro, waardoor aanzienlijke vooruitgang kon worden geboekt in de strijd tegen de ziekte.
Het Jules Bordet Instituut nam eind 2021 zijn intrek in een nieuw gebouw op de ULB-campus in Anderlecht en is vandaag een vooruitstrevend kankerbestrijdingscentrum waar de patiënt centraal staat. Het centrum beschikt onder meer over 10.000 m2 aan onderzoekslaboratoria en de meest geavanceerde uitrustingen.

Waar gaat het geld naartoe?
We focussen in de eerste plaats op de financiering van onderzoek, maar willen de onderzoekers ook toegang bieden tot hoogwaardige instrumenten.
Zo maakte de vzw vorig jaar bijna 5 miljoen euro vrij om het nieuwe ziekenhuis uit te rusten met de meest recente medische spitstechnologie.

Hoe wordt het geld beheerd?
De rekeningen worden jaarlijks zonder voorbehoud goedgekeurd door een accountant en we zien er continu op toe dat de werkingskosten tot een minimum herleid worden (11,94% in 2022).

Hoe kunt u ons steunen?
U kunt een gift doen op het rekeningnummer BE47 0001 0350 7080. U kunt ons ook in uw testament opnemen en een deel van uw vermogen aan ons nalaten.


GBL/2023-0738 | Version FR