Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

OKRA VZW


Logo OKRA vzwVoorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN
 

Als sociaal-culturele organisatie heeft OKRA bijzondere aandacht voor de oudste leden. Zij zijn vaak minder mobiel en zien hun sociale contacten afnemen. Deze oudste groep kampt met problemen van eenzaamheid. OKRA-vrijwilligers bezoeken regelmatig deze oudste leden en proberen hen een sociaal netwerk aan te bieden. OKRA behartigt eveneens de belangen van mensen die zorg behoeven en hun mantelzorgers. Het komt op voor wie zelf niet meer zo mondig is in kwetsbare situaties en bemiddelt bij problemen.
OKRA

OKRA VZW
Aanbelangende thema’s

Hulp en bijstand aan families / Bejaarden / Gezondheid / Preventie / Sociale integratie / Vrijwilligerswerk / Thuisverzorging /

Adres :

Haachtsesteenweg 579
1030 BRUSSEL
Tel. 02 246 44 41 Fax : 02 246 44 42
Email : secretariaat@okra.be

Contacten :

Voorzitter : Mieke PEETERS
Verantwoordelijke voor giften en legaten :Mark DE SOETE, Algemeen directeur
KBO nummer : 0412 022 346Bank : BE52 7995 5051 4509, met gestructureerde mededeling +++201/7002/00005+++

GBL_0481