Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

PILOTEN ZONDER GRENZEN BELGIË


Logo Piloten Zonder Grenzen België


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Bevoegd instituut Federale Overheidsdienst Financien.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Dankzij uw vrijgevigheid vliegt de NGO Piloten Zonder Grenzen sinds 1983 naar de meest afgelegen gebieden, om er hulp te brengen voor de noodlijdende bevolking. Met het vliegtuig kunnen wij komen in gebieden waar anderen niet of niet meer komen om voedsel en medische zorgen te brengen bij slachtoffers van conflicten en natuurrampen of om zwaar zieke kinderen te vergezellen voor een medische opname in Europa.


PILOTEN ZONDER GRENZEN BELGIË
Aanbelangende thema’s

Internationale Solidariteit / Gezondheid / Duurzame ontwikkeling / Milieu / Opvoeding /

Adres :

Montoyerstraat 1 b36
1000 BRUSSEL
Tel. 02 213 42 50
Email : office@pzgbelgium.org
Web : asfbelgium.org/nl


Contacten :

Voorzitter : David HAUB
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Frank WARNIER
Contactpersoon : Christian GEORLETTE, Directeur
KBO nummer : 0424 692 526
Bank : BE31 3100 7757 7555

GBL/2022-0764