Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

SAMANA VZW


Logo SAMANA VZW


Habilitée à recevoir des libéralités déductibles fiscalement.


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Samana bekijkt de wereld vanuit het perspectief van mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers. Dat is ons fundament. En daarop bouwen we met enthousiasme en trots tal van activiteiten en projecten die hun levenskwaliteit willen verbeteren.

Zo wil Samana mensen met een chronische ziekte volwaardig laten deelnemen aan het maatschappelijk leven, waarbij we uitgaan van de totale gelijkwaardigheid tussen alle betrokkenen. Tussen zij die lijden aan een chronische ziekte en diegenen die hen omringen, met name hun mantelzorgers en de duizenden vrijwilligers van onze organisatie.

SAMANA VZW
Aanbelangende thema’s

Geestelijke gezondheid / Mantelzorg / Preventie / Respijtzorg / Zeldzame ziekten / Personen met een handicap / Luisteren via de telefoon / Vrijwilligerswerk /

Adres :

Haachtsesteenweg 579
1030 SCHAARBEEK
Tel. 02 246 47 71
Email : info@samana.be

Contacten :

Voorzitter : Patrick VAN COLEN
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Johan TOURNÉ
Contactpersoon : Daisy CELIS
KBO nummer : 0419 177 679Bank : BE82 7995 5039 4368 - BIC GKCCBEBB

GBL_0348