Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

SCALE DOGS VZW


Logo SCALE DOGS vzw


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES

Sinds 1990 stelt de vzw Scale Dogs gratis geleidehonden ter beschikking van personen met een visuele beperking over het hele land, om hun mobiliteit en onafhankelijkheid te verhogen.

Dit intensief werkproces begint wanneer de hond twee maanden oud is en bij een gastgezin wordt geplaatst. Na één jaar volgt een intensieve training van ongeveer acht maanden in het opleidingscentrum van Scale Dogs. Hierna vindt de stage plaats met de kandidaat voor wie de geleidehond bestemd is.

De kosten voor de aankoop, opleiding en medische interventies van een geleidehond lopen al gauw op tot minstens 25 000 €. Hoewel een aantal van haar gebruikers met een visuele beperking soms in aanmerking komen voor een gedeeltelijke financiële tussenkomst van de overheid, ontvangt de vzw zelf geen subsidies. Daarom moet de vereniging blijvend beroep doen op de steun van particulieren en sponsors.

SCALE DOGS VZW
Aanbelangende thema’s

Geleidehonden voor blinden / Blinden en/of slechtzienden /

Adres :

Steenweg op Sint Jansberg 2
1170 BRUSSEL
Tel. 02 660 77 56 / Gsm : 0473 30 24 27
Email : info@scaledogs.be

Contacten :

Voorzitter : Rainer LAU
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Danny VANCOPPERNOLLE
KBO nummer : 0442 303 964Bank : BE37 0012 6238 0228 BIC : GEBABEBB