Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

VOCATIO


Logo VOCATIO


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen sinds 20/05/2008.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Roeping, dat is je passie als beroep hebben – Stendhal

Sinds 1963 steunt VOCATIO talentvolle en ambitieuze jongeren. Via beurzen en een persoonlijke omkadering geeft VOCATIO de mogelijkheid aan geëngageerde jongeren hun levensproject te realiseren.
Of het nu artiesten, ambachtslui, wetenschappers of onderzoekers zijn, VOCATIO moedigt hen aan het beste van zichzelf te geven om onze samenleving mooier en menselijker te maken.

Help ons gepassioneerde jongeren te steunen en bouw zo mee aan een betere wereld!


VOCATIO
Aanbelangende thema’s

Cultuur en kunst / Muziek / Gezondheid / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek / Bescherming van het erfgoed / Duurzame ontwikkeling / Opleiding en onderwijs /

Adres :

Beenhouwersstraat 53
1000 BRUSSEL
Tel. 02 213 14 90
Email : info@vocatio.be
Web : www.vocatio.be


Contacten :

Voorzitter : Baudouin VELGE
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Isabelle DE SCHRIJVER
KBO nummer : 0876 268 504
Bank : BE95 7330 3967 5858

GBL/2021-0432