Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

VOGELBESCHERMING VLAANDEREN VZW


Logo VOGELBESCHERMING VLAANDEREN VZW


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

DOELSTELLINGEN

Vogelbescherming Vlaanderen vzw zet zich in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Vooral vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met haar leefomgeving. Het beschermen van vogels heeft een positief effect op natuur en landschap. Voor een effectieve bescherming van vogels en hun leefgebieden zijn juridische middelen onmisbaar.

Vogelbescherming Vlaanderen strijdt daarom voor het verkrijgen van een strikte uitvoering van de wetten en reglementen die de vogels beschermen en ijvert ook voor de verbetering en verfijning ervan.


ACTIES

Vogelbescherming Vlaanderen ...
• brengt vogelvangst en illegale jachtpraktijken aan het licht en stelt zich burgerlijke partij in vele rechtszaken.
• coördineert en ondersteunt de Vlaamse Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren waar jaarlijks ca. 30.000 noodlijdende wilde dieren de nodige verzorging krijgen.
• procedeert bij de Raad van State tegen bedenkelijke wetgeving inzake vogelbescherming en jacht.
• beheert ornithologisch en botanisch waardevolle natuurgebieden als erkend natuurreservaat.
• is medeorganisator van grootse reddingsacties bij olierampen op zee waarbij vogels het slachtoffer zijn geworden.
• sensibiliseert en informeert het brede publiek over actuele thema's aan de hand van acties en campagnes, via haar website en haar tijdschrift/ledenblad 'Mens & Vogel'.

chouette
martin
OISEAUX

VOGELBESCHERMING VLAANDEREN VZW
Aanbelangende thema’s

Dierenrechten / Instandhouding en bescherming van het milieu en de natuur / Natuurreservaten / Bescherming, verdediging en welzijn van dieren /

Adres :

Walburgstraat 37
9100 SINT-NIKLAAS
Tel. 03 296 26 80
Email : info@vogelbescherming.be

Contacten :

Voorzitter : Anna SCHNEIDER
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Jan RODTS
Contactpersoon : Jan RODTS
KBO nummer : 0478 895 037Bank : BE61 0014 0987 7317 - BIC GEBABEBB

GBL_0365