Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

VRIEDEN VAN MAGEN DAVID ADOM BELGIUM


Logo Vrieden van Magen David Adom BelgiumVoorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES

Uw testament kan levens redden in Het Heilige Land !

• Magen David Adom is een eerstehulporganisatie in Het Heilige Land.
• MDA garandeert de kwaliteit en continuïteit van de gezondheidzorg.
• Het zamelt bloed in en zorgt voor een voldoende grote bloedbank voor de hele bevolking.
• MDA organiseert ook EHBO-cursussen voor burgers.
• Het voert eveneens interventies uit tijdens buitenlandse humanitaire missies.
• De meeste middelen zijn afkomstig van schenkingen en legaten uit de hele wereld.
Door een legaat te vermaken aan Magen David Adom, ondersteunt u de behoeften van een organisatie voor wie elk leven heilig is.

VRIEDEN VAN MAGEN DAVID ADOM BELGIUM
Aanbelangende thema’s

Bloed / Gezondheidszorg / Psychologische hulp en ondersteuning / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek / Eerste hulp / Noodhulp / Opleiding en onderwijs / Internationale Solidariteit /

Adres :

Ducpetiauxlaan 68
1060 BRUSSEL
Tel. 02 318 12 48
Email : info@mda-be.org

Contacten :

Voorzitter : Anat SCHWARZWALD - Devyver
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Julie BLOEMENDAL
KBO nummer : 0408 913 891Bank : BE08 3101 3885 7913

GBL_0488