Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

WONEN EN WERKEN VOOR PERSONEN MET AUTISME VZW - DE OKKERNOOT


Logo Wonen en Werken voor Personen met Autisme vzw - De Okkernoot


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen sinds 01/01/2019.


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN

De Okkernoot is een zorgaanbieder die personen met een beperking en/of autisme een warme thuis wil aanbieden. We zetten in op kwaliteitsvolle ondersteuning en de uitbreiding van het aantal plaatsen o.a. door de renovatie van het station van Herne.
Voor meer info cf. www.de-okkernoot.be


WONEN EN WERKEN VOOR PERSONEN MET AUTISME VZW - DE OKKERNOOT
Aanbelangende thema’s

Afhankelijkheid / Respijtzorg / Personen met een handicap / Kinderen met een handicap /

Adres :

Repingestraat 12
1570 VOLLEZELE
Tel. 054/56 74 53
Email : info@de-okkernoot.be
Web : www.de-okkernoot.be


Contacten :

Voorzitter : Jan HOUTHUYS
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Pat HAMELRIJCK (directie)
KBO nummer : 0443 397 688
Bank : BE75 0019 0581 2651

GBL/2021-0583