DOUCHEFLUX


Logo DoucheFLUX


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling

ACTIES EN OBJECTIEVEN

DoucheFLUX wil de re-integratie bevorderen van de meest hulpbehoevenden, dakloos of niet, met of zonder papieren, van hier of van elders, via een brede dienstverlening, activiteiten en hun vrije instap in de vrijwilligersteams. DoucheFLUX wil hen waardigheid, energie en zelfvertrouwen geven.
DOUCHEFLUX

Veeartsenstraat 84

1070 BRUSSEL

Tel. 02 319 58 27
Email : info@doucheflux.be
Website : www.doucheflux.be


Voorzitter : Laurent d’URSEL

Verantwoordelijke voor schenkingen en legaten :
Elisabeth MAREELS

Administratief en financieel coôrdinator : Benjamin BROOKE

KBO number : 0841 390 074

Bank : BE80 3630 2531 1077