Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

BELGIAN SOCIETY OF PAEDIATRIC HAEMATOLOGY AND ONCOLOGY (BSPHO)

Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen sinds 2021.
Adres :

Veldkapelgaarde 30
1200 BRUSSEL
Tel. 0494 578 248
Email : info@bspho.be
Web : www.bspho.be


Contacten :

Voorzitter : Prof. An VAN DAMME
Directeur :Pierre MAYEUR
KBO nummer : 0457 785 857
Bank : BE07 2400 0471 0766Aanbelangende thema’s
Kinderen en jongeren / Kanker (strijd tegen) / Financiering onderzoek / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek / Gezondheid van het kind /


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN


De Belgische vereniging van kinderoncologen (BSPHO) zoekt middelen om elk kind met kanker toegang te geven tot vernieuwend onderzoek en betere behandelingen.

De BSPHO verenigt de 8 Belgische gespecialiseerde centra voor kinderoncologie en heeft als doelstellingen :

  • de samenwerking tussen de centra voor de ontwikkeling en het delen van expertise ;
  • de Belgische vertegenwoordiging bij (inter)nationale publieke en private organisaties ;
  • het opzetten en faciliteren van klinische studies voor nieuwe behandelingen bij jonge kankerpatiënten.Steun de campagne To Cure and Beyond van de BSPHO zodat kinderen en jongeren met kanker de vruchten kunnen plukken van wetenschappelijk onderzoek.


GBL/2022-0371 | Version FR