Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

CCV CHRISTELIJKE CULTUUR VANDAAG

Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen.
Adres :

Geldenaaksebaan 277
3001 HEVERLEE
Tel. 016 38 98 91
Email : info@ccv.be
Web : www.ccv.be


Contacten :

Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Mevr. Kristien VRANCKEN
Directeur : Mevr. Kristien VRANCKEN
KBO nummer : 0413 065 095
Bank : BE93 4220 0260 0167Aanbelangende thema’s
Sociale integratie / Solidariteit / Solidariteit tussen kerken / Vrijwilligerswerk /


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN


CCV ontwikkelt een breed en gevarieerd vormingsaanbod rond het thema zingeving. CCV organiseert vormingscursussen en verzorgt de begeleiding van mensen en groepen, ondersteunt vrijwilligers, organiseert ontmoetingsmomenten en ontwikkelt materiaal en methodieken die dit werk ondersteunen.
CCV vertrekt vanuit en laat zich inspireren door de christelijke traditie. We benaderen de mens als zinzoeker in zijn relatie tot zichzelf, tot anderen/de Ander en in dialoog met de hem omringende cultuur en samenleving.
Je kan bij ons terecht voor onder andere vorming in verband met spiritualiteit en zingeving, bijbel, christendom in de hedendaagse cultuur, persoonlijke levensvragen en maatschappelijke vraagstukken.


GBL/2023-0438