Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

UNICEF BELGIE


Logo UNICEF BELGIE


Stichting van Openbaar Nut - Bevoegd om legaten en fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's Video's

Door UNICEF op te nemen in uw testament of levensverzekering geeft u kinderen een echte toekomst.


ONZE MISSIE

UNICEF werkt in 190 landen en gebieden, soms op de meest onherbergzame plaatsen ter wereld om de meest kwetsbare kinderen te bereiken, om hun leven te redden en hun rechten te verdedigen. 


ONZE PRIORITEITEN

UNICEF wil dat ieder kind :
• Overleeft en zich ontwikkelt ;
• Leert en vaardigheden verwerft voor de toekomst ;
• Beschermd is tegen geweld en uitbuiting ;
• Toegang heeft tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen en in een veilig en duurzaam milieu en klimaat leeft. 
• Toegang heeft tot inclusieve sociale bescherming en vrij van armoede leeft. 


ONZE REALISATIES

In 2021 en in het kader van humanitaire hulp tijdens de COVID -19 pandemie :

  • We vaccineerden 22 miljoen kinderen in noodsituaties. 
  • 8.5 miljoen kinderen met een longontsteking kregen een behandeling
  • 48 miljoen kinderen kregen toegang tot kleuter-, lager en middelbaar onderwijs;
  • We verleenden psychosociale bijstand aan 20 miljoen kinderen, adolescenten
    en hun ouders;
  • We gaven toegang tot drinkwater aan 33 miljoen mensen en 8,4 miljoen mensen kregen toegang tot sanitaire voorzieningen. 


Dit werk is voor 100% afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie en om onze brochure aan te vragen.UNICEF BELGIE
Aanbelangende thema’s

Rechten van het kind / Noodhulp / Ontwikkelingssamenwerking / Kinderen en jongeren / Gezondheid van het kind / Opleiding en onderwijs / Verdediging, bescherming en hulp aan kinderen / Duurzame ontwikkeling / Milieu /

Adres :

Picardstraat 7 - bus 306
1000 BRUSSEL
Tel. 02 230 59 70 Fax : 02 230 34 62
Email : info@unicef.be
Web : www.unicef.be/nl/testaments


Contacten :

Voorzitter : Roland STEISEL
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Christèle DEVOS - cdevos@unicef.be
Contactpersoon : Annelien VERMOTE - avermote@unicef.be
KBO nummer : 0407 562 029
Bank : BE31 0000 0000 5555

GBL/2021-0474