Het vlindereffect: campagne van Damiaanactie 23, 24 en 25 januari 2015 – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Het vlindereffect: campagne van Damiaanactie 23, 24 en 25 januari 2015

Iedereen heeft ooit al eens van het vlindereffect gehoord. Deze term ontstond begin jaren zeventig en komt uit het vakgebied van de meteorologie. Volgens de theorie van het vlindereffect kan een vleugelslag van een vlinder in Brazilië een tornado in Texas veroorzaken. Het vlindereffect is ondertussen ook een begrip in onze taal geworden. Maar altijd wel met een negatieve bijklank.

Een positief effect

Maar het vlindereffect hoeft niet altijd negatief te zijn. Damiaanactie zorgt al 50 jaar voor een positief vlindereffect. In 1964 werd Damiaanactie opgericht en sindsdien zorgt ze voor haar zieken, eerst alleen leprapatiënten, niet veel later ook tbc-patiënten. Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen werden dankzij Damiaanactie weer gezond, vonden hun waardigheid terug en kregen hoop op een betere toekomst.

Voor hen sorteerde het logo van Damiaanactie, een hartvormige vlinder, echt effect. Het heeft niet alleen hun leven maar ook dat van hun familie ten goede veranderd!

Een vlindereffect voor maar 40 euro │Elk jaar zorgt tbc wereldwijd voor 8 à 10 miljoen nieuwe zieken en voor bijna 1,5 miljoen doden (één om de 20 seconden!). Elk jaar maakt lepra meer dan 230.000 nieuwe slachtoffers, die het risico lopen verminkt te geraken of in een sociaal isolement dreigen terecht te komen, als ze niet tijdig opgespoord en behandeld worden. Maar Damiaanactie slaat elk jaar haar vleugels uit. In 2013 hebben de medische team die Damiaanactie ondersteunt, 329.592 lepra-, tbc- en leishmaniasispatiënten opgespoord en behandeld. 329.592 mensen werden weer gezond en kregen een nieuwe toekomst dankzij iedereen die in België Damiaanactie steunt door 40 euro in te zamelen of te storten.

Een gigantisch vlindereffect in 2015 !

Ook in januari 2015 organiseert Damiaanactie zoals elk jaar sinds 1964 een solidariteitscampagne. Op 23, 24 en 25 januari zal ze opnieuw een beroep doen op de Belgische bevolking en haar vragen om pakjes stiften te kopen of te helpen verkopen (6 euro voor een pakje van 4 stiften) of om een gift te doen (een gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar) op het rekeningnummer BE05 0000 0000 7575.

In januari 2015 wil Damiaanactie het hele land mobiliseren. En zal ze, samen met duizenden mensen in België, voor een vlindereffect zorgen die het leven van honderdduizenden mensen in haar projectlanden zal verbeteren.

Meer informatie