Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

BOND ZONDER NAAM VZW - SOCIAAL EN CULTUUR


Logo BOND ZONDER NAAM VZW - SOCIAAL EN CULTUUR


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten

Vanuit het hart

Bond zonder Naam wil zoveel mogelijk mensen vanuit het hart aanspreken en met elkaar verbinden. En zo een samenleving creëren die een warm verschil maakt, vooral voor wie minder kansen krijgt en voor wie niet gezien wordt. Concreet willen we dit waarmaken door mensen te inspireren en helpen in hun groei. Want hoe meer inzicht we in onszelf en de wereld hebben, hoe meer we elkaar te bieden hebben. Dit engagement maken we hard voor en met mensen in kansarmoede, dakloosheid, eenzaamheid of gevangenschap. We willen met zoveel mogelijk mensen in dialoog gaan om gevoelige thema’s, onrecht en taboes in onze samenleving weer bespreekbaar te maken.


ACTIES

Spreuken: met slimme inzichten en doordachte wijsheden nodigen we al 60 jaar de Vlaming uit om even stil te staan bij wat hij of zij denkt en voelt. Abonneer je gratis op de spreuken via www.bzn.be.

BZN Kansenhuis: o.a. Sociale Dienst met advies, financiële of materiële hulp voor mensen in armoede; Sociale Kruidenier: buurtwinkel op maat van kansarme mensen; speelpleintickets voor kinderen uit kansarme gezinnen; ...

Gevangenenwerking: Initiatieven die de brug slaan tussen mensen binnen en buiten de gevangenismuren, met het oog op een constructieve re-integratie.

‘t Café: Een ontmoetingscentrum voor dak- en thuislozen waar ze even op adem komen en ontsnappen aan de ruwe realiteit van de straat.

Sensibiliserende campagnes: Jaarlijkse mediacampagnes die gevoelige thema’s, onrecht en taboes bespreekbaar maken bij een breed publiek.


BOND ZONDER NAAM VZW - SOCIAAL EN CULTUUR
Aanbelangende thema’s

Mensenrechten / Ontwikkelingssamenwerking / Vrijwilligerswerk / Strijd tegen de armoede /

Adres :

Herentalsebaan 74
2100 DEURNE
Tel. 03 201 22 10
Email : welkom@bzn.be
Web : www.bzn.be


Contacten :

Voorzitter : Barbara TORFS
Directeur : Anniek GAVRIILAKIS
Contactpersoon : Anniek GAVRIILAKIS
KBO nummer : 0469 523 847
Bank : BE33 5230 8009 0046 • BIC : TRIOBEBB

GBL_9355