Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

HET VAKANTIEKAMP VAN KOM OP TEGEN KANKER


Logo HET VAKANTIEKAMP VAN KOM OP TEGEN KANKER


Bevoegd om fiscaal aftrekbare Giften te ontvangen. Instituut bevoegd sinds 1998.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

Ook zieke kinderen moeten de gelegenheid krijgen om op kamp te gaan. Maar omdat een scouts- of chirokamp tijdens de behandeling vaak onmogelijk is, organiseert Kom op tegen Kanker een gratis kamp voor jonge kankerpatiënten tussen 6 en 17 jaar.

Een weekje ravotten met leeftijdsgenoten, eens ongestoord praten met iemand die hetzelfde meemaakt, hun artsen en verpleegkundigen eens buiten de ziekenhuissfeer ontmoeten: voor de kinderen is het kamp een onvergetelijke ervaring.

En ook voor de ouders kan het een welkome adempauze betekenen. Monitoren begeleiden de kinderen, verpleegkundigen en artsen waken erover dat inspuitingen, infusen ... op kamp gewoon kunnen doorgaan.

Voor gezinnen met een peuter of kleuter jonger dan 6 jaar met kanker, organiseert Kom op tegen Kanker jaarlijks een gezinsdag.

Bestel onze gratis infobrochure over schenkingen, legaten en nalatenschappen via komoptegenkanker.be/nalaten of op 02 227 69 69.

kom

HET VAKANTIEKAMP VAN KOM OP TEGEN KANKER
Aanbelangende thema’s

Hulp en bijstand aan families / Volwassenen (steun, integratie) / Financiering onderzoek / Gezondheid / Gezondheidszorg / Kanker (strijd tegen) / Mantelzorg / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek / Palliatieve zorg / Preventie / Psychologische hulp en ondersteuning / Luisteren via de telefoon / Kinderen en jongeren / Solidariteit / Vrijwilligerswerk /

Adres :

Koningsstraat 217
1210 BRUSSEL
Tel. 02 227 69 69 Fax : 02 223 22 00
Email : testament@komoptegenkanker.be

Contacten :

Voorzitter : Em. prof. Jean-Jacques CASSIMAN
Algemeen directeur : Marc MICHILS
Contactpersoon : Natasja VERMEULEN
KBO nummer : 0442 528 054Bank : BE03 4886 6666 6684

GBL_9425b