Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

HET VAKANTIEKAMP VAN KOM OP TEGEN KANKER

Bevoegd om fiscaal aftrekbare Giften te ontvangen. Instituut bevoegd sinds 1998.
Adres :

Kom op tegen Kanker vzw : Koningsstraat 217
1210 BRUSSEL
Tel. 02 227 69 69
Email : testament@komoptegenkanker.be
Web : www.komoptegenkanker.be/nalaten


Contacten :

Voorzitter : Marc MICHILS
Algemeen directeur : David VANSTEENBRUGGE
Verantwoordelijke Schenkingen en Legaten : Liliane GEPTS
KBO nummer : 0442 528 054 - RPR Nederlandstalige OR Brussel
Bank : BE03 4886 6666 6684Aanbelangende thema’s
Hulp en bijstand aan families / Volwassenen (steun, integratie) / Financiering onderzoek / Gezondheid / Gezondheidszorg / Kanker (strijd tegen) / Mantelzorg / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek / Palliatieve zorg / Preventie / Psychologische hulp en ondersteuning / Luisteren via de telefoon / Kinderen en jongeren / Solidariteit / Vrijwilligerswerk /


Voorstelling Actualiteiten Foto's

Ook zieke kinderen moeten de gelegenheid krijgen om op kamp te gaan. Maar omdat een scouts- of chirokamp tijdens de behandeling vaak onmogelijk is, organiseert Kom op tegen Kanker een gratis kamp voor jonge kankerpatiënten tussen 6 en 17 jaar.

Een weekje ravotten met leeftijdsgenoten, eens ongestoord praten met iemand die hetzelfde meemaakt, hun artsen en verpleegkundigen eens buiten de ziekenhuissfeer ontmoeten: voor de kinderen is het kamp een onvergetelijke ervaring.

En ook voor de ouders kan het een welkome adempauze betekenen. Monitoren begeleiden de kinderen, verpleegkundigen en artsen waken erover dat inspuitingen, infusen ... op kamp gewoon kunnen doorgaan.

Voor gezinnen met een peuter of kleuter jonger dan 6 jaar met kanker, organiseert Kom op tegen Kanker jaarlijks een gezinsdag.

Bestel onze gratis gids met 21 vragen over nalatenschap en het maken van een testament via komoptegenkanker.be/nalaten of op 02 227 69 69.


GBL/2021-0514b