Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

KOM OP TEGEN KANKER

Bevoegd om fiscaal aftrekbare Giften te ontvangen. Instituut bevoegd sinds 1998.
Adres :

Kom op tegen Kanker vzw : Koningsstraat 217
1210 BRUSSEL
Tel. 02 227 69 69
Email : testament@komoptegenkanker.be
Web : www.komoptegenkanker.be/nalaten


Contacten :

Voorzitter : Marc MICHILS
Algemeen directeur : David VANSTEENBRUGGE
Verantwoordelijke Schenkingen en Legaten :Lilane GEPTS
KBO nummer : 0442 528 054 - RPR Nederlandstalige OR Brussel
Bank : BE03 4886 6666 6684Aanbelangende thema’s
Hulp en bijstand aan families / Volwassenen (steun, integratie) / Financiering onderzoek / Gezondheid / Gezondheidszorg / Kanker (strijd tegen) / Mantelzorg / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek / Palliatieve zorg / Preventie / Psychologische hulp en ondersteuning / Luisteren via de telefoon / Kinderen en jongeren / Solidariteit / Vrijwilligerswerk /


Voorstelling Actualiteiten Foto's

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. We willen de voortrekker en het aanspreekpunt zijn in de strijd tegen kanker in de Vlaamse Gemeenschap.

Die strijd voert Kom op tegen Kanker niet alleen, maar samen met velen. Samen komen we op voor minder kanker, meer genezing en een betere levenskwaliteit voor mensen met kanker, mensen die kanker hebben gehad en hun naaste omgeving.

Onze droom: een wereld zonder kanker. Om die te bereiken steunen we wetenschappelijk onderzoek dat een direct effect heeft op de overlevingskansen en levenskwaliteit van kankerpatiënten. We zetten zorgprojecten op en waar de zorg of behandeling van kankerpatiënten niet optimaal is, manen we de overheid aan om de problemen op te lossen. Tot slot speelt Kom op tegen Kanker een voortrekkersrol in preventie en informatieverstrekking.

Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

Kom op tegen Kanker heeft sinds 1998 de erkenning om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.

Bestel onze gratis gids met 21 vragen over nalatenschap en het maken van een testament via komoptegenkanker.be/nalaten of 02 227 69 69.


GBL/2021-0514d