Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

KOM OP TEGEN KANKER SON STICHTING VAN OPENBAAR NUT


Logo KOM OP TEGEN KANKER SON STICHTING VAN OPENBAAR NUT


Bevoegd om fiscaal aftrekbare Giften te ontvangen. Instituut bevoegd sinds 1998.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

De vooruitgang die de wetenschap de laatste jaren heeft geboekt, zorgt ervoor dat steeds meer mensen genezen van kanker. We beschikken over briljante wetenschappers die op zoek gaan naar de oorzaken van kanker en naar nieuwe behandelingen om de ziekte in te dijken. Maar de middelen die de overheid voor hen kan vrijmaken, zijn beperkt. Dankzij de steun van Kom op tegen Kanker kunnen ze hun veelbelovend onderzoek toch realiseren.

Kom op tegen Kanker zorgt voor de zorgvuldige selectie van beloftevolle projecten. Elke onderzoeksaanvraag wordt beoordeeld door zowel kankerexperts als patiënten. Zo garanderen we dat de financiële steun naar kwaliteitsvol en relevant onderzoek gaat. Kom op tegen Kanker zorgt ook voor de inhoudelijke en financiële opvolging van de projecten zodat de inkomsten zo efficiënt mogelijk worden besteed.

Kom op tegen Kanker investeert jaarlijks een belangrijk deel van haar inkomsten in kankeronderzoek. In 2019 kregen 33 biomedische onderzoeksprojecten en 19 beurzen voor doctoraatsonderzoekers zo samen 15.629.282 euro. Op die manier wil de organisatie bijdragen tot grotere overlevingskansen en een betere levenskwaliteit voor mensen met kanker.

Kom op tegen Kanker is een stichting van openbaar nut en is verbonden met de vzw Kom op tegen Kanker.
Kom op tegen Kanker heeft sinds 1998 de erkenning om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.

Bestel onze gratis infobrochure over schenkingen, legaten en nalatenschappen via komoptegenkanker.be/nalaten of op 02 227 69 69.

VLK c

KOM OP TEGEN KANKER SON STICHTING VAN OPENBAAR NUT
Aanbelangende thema’s

Hulp en bijstand aan families / Volwassenen (steun, integratie) / Financiering onderzoek / Gezondheid / Gezondheidszorg / Kanker (strijd tegen) / Mantelzorg / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek / Palliatieve zorg / Preventie / Psychologische hulp en ondersteuning / Luisteren via de telefoon / Kinderen en jongeren / Solidariteit / Vrijwilligerswerk /

Adres :

Koningsstraat 217
1210 BRUSSEL
Tel. 02 227 69 69 Fax : 02 223 22 00
Email : testament@komoptegenkanker.be

Contacten :

Voorzitter : Em. prof. Jean-Jacques CASSIMAN
Algemeen directeur : Marc MICHILS
Contactpersoon : Natasja VERMEULEN
KBO nummer : 0878 706 073Bank : BE46 7330 3255 3836 Voor giften : BE03 4886 6666 6684

GBL_9425C