Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

KOM OP TEGEN KANKER STICHTING VAN OPENBAAR NUT

Bevoegd om fiscaal aftrekbare Giften te ontvangen. Instituut bevoegd sinds 1998.
Adres :

Kom op tegen Kanker vzw : Koningsstraat 217
1210 BRUSSEL
Tel. 02 227 69 69
Email : testament@komoptegenkanker.be
Web : www.komoptegenkanker.be/nalaten


Contacten :

Voorzitter : Marc MICHILS
Algemeen directeur : David VANSTEENBRUGGE
Verantwoordelijke Schenkingen en Legaten :Liliane GEPTS
KBO nummer : 0442 528 054 - RPR Nederlandstalige OR Brussel
Bank : BE46 7330 3255 3836 Voor giften : BE03 4886 6666 6684Aanbelangende thema’s
Hulp en bijstand aan families / Volwassenen (steun, integratie) / Financiering onderzoek / Gezondheid / Gezondheidszorg / Kanker (strijd tegen) / Mantelzorg / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek / Palliatieve zorg / Preventie / Psychologische hulp en ondersteuning / Luisteren via de telefoon / Kinderen en jongeren / Solidariteit / Vrijwilligerswerk /


Voorstelling Actualiteiten Foto's

De vooruitgang die de wetenschap de laatste jaren heeft geboekt, zorgt ervoor dat steeds meer mensen genezen van kanker. We beschikken over briljante wetenschappers die op zoek gaan naar de oorzaken van kanker en naar nieuwe behandelingen om de ziekte in te dijken. Maar de middelen die de overheid voor hen kan vrijmaken, zijn beperkt. Dankzij de steun van Kom op tegen Kanker kunnen ze hun veelbelovend onderzoek toch realiseren.
Kom op tegen Kanker zorgt voor de zorgvuldige selectie van beloftevolle projecten. Elke onderzoeksaanvraag wordt beoordeeld door zowel kankerexperts als patiënten. Zo garanderen we dat de financiële steun naar kwaliteitsvol en relevant onderzoek gaat. En we zorgen ook voor de inhoudelijke en financiële opvolging van de projecten zodat de inkomsten zo efficiënt mogelijk worden besteed.
Kom op tegen Kanker investeert jaarlijks een belangrijk deel van haar inkomsten in kankeronderzoek. Op die manier wil de organisatie bijdragen tot grotere overlevingskansen en een betere levenskwaliteit voor mensen met kanker.
Kom op tegen Kanker is een stichting van openbaar nut en is verbonden met de vzw Kom op tegen Kanker.
Kom op tegen Kanker heeft sinds 1998 de erkenning om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.
Bestel onze gratis gids met 21 vragen over nalatenschap en het maken van een testament  via komoptegenkanker.be/nalaten of op 02 227 69 69.

© Joost Joossen


GBL/2024-0283c