Dierenartsen Zonder Grenzen : Koop een geit voor Afrika – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Dierenartsen Zonder Grenzen : Koop een geit voor Afrika

Met de campagne ‘Koop een geit’ zamelt Dierenartsen Zonder Grenzen geld in voor kansarme Afrikaanse veehouders. Koop een geit voor 50 euro, een kleine kudde voor 200 euro of een grote kudde voor 500 euro en schenk Afrikaanse families een toekomst.

Elk jaar scharen meer dan 300 Belgische dierenartsen zich achter de campagne. Deelnemende dierenartsen verschijnen op een kaartje op de campagnesite www.koopeengeit.be en voeren promotie onder hun klanten.

Een geit zorgt voor melk, mest, inkomsten… kortom een toekomst

Door een geit of zelfs een hele kudde te kopen, biedt u een toekomst aan Afrikaanse families. Een geit heeft veel in petto. Ze geeft melk, onmisbaar voor kansarme families die nauwelijks toegang hebben tot eiwitrijk voedsel. Met de geitenmest kunnen de gezinnen hun akkers bemesten, zodat ze meer voedsel hebben voor eigen gebruik, en ze het oogstoverschot kunnen verkopen. Een geit werpt bovendien 1 tot 2 jongen per jaar die in nood verkocht kunnen worden. Zo krijgen families nieuwe inkomsten en dus ook toegang tot onderwijs, medische zorgen, kledij, voeding… Door een geit te schenken, schenkt u Afrikaanse families zoveel meer. U schenkt hen een hoopvolle toekomst.

Duurzame aanpak

Uiteraard moet de geit gezond blijven. Dierenartsen Zonder Grenzen begeleidt daarom de families en leert hen hoe ze het best de dieren verzorgen. De organisatie leidt ook veehouders op tot dierenverzorgers, zodat ze basiszorgen kunnen toedienen aan de dieren uit hun regio. De ngo ondersteunt lokale privédierenartsen om hun praktijk op het platteland te vestigen en zo dit netwerk van dierenverzorgers te ondersteunen.

Koop een geit, nu

1. Surf naar www.koopeengeit.be

2. Koop een geit voor 50 euro, een kleine kudde voor 200 euro of een grote kudde voor 500 euro en schenk Afrikaanse families een toekomst

U ontvangt een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro.

Neem Dierenartsen zonder Grenzen op in uw testament !

Contacteer, in alle vertrouwen, Alexandra Goemans, onze legatenverantwoordelijke :

02 240 49 54 of a.goemans@vsf-belgium.org